Z koncertní síně v Českých Budějovicích.
Účinkují: V. Rabas a Jihočeský státní orchestr s dirigentem J. Vodňanským. Kamera J. Osten. Režie T. Šimerda.

František Xaver Brixi (*2. 1. 1732 – †14. 10. 1771) patřil k významným českým skladatelům předklasicismu a klasicismu. Studoval na piaristickém gymnáziu a poté působil jako varhaník ve významných pražských kostelech. Ve své době patřil u nás k nejhranějším autorům. Roku 1759 se stal kapelníkem katedrály sv. Víta a tuto v tehdejších dobách snad nejvýznamnější funkci v pražském hudebním životě zastával až do své smrti. Účinkoval také v kostele benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Pro toto místo vznikly proslulé Brixiho koncerty pro varhany a orchestr. Jeden z nich si můžete poslechnout v interpretaci Václava Rabase – varhany, a Jihočeského státního orchestru pod vedením dirigenta Jaroslava Vodňanského. Byl natočen v tehdy nově otevřeném koncertním sále v Českých Budějovicích.

Napište nám