Lékař našich slavných osobností a výrazná osobnost československého exilu ve vzpomínkách jeho blízkých.

MUDr. Karel Steinbach (1893–1990), gynekolog a porodník, byl známou osobností první republiky. Jeho osudy byly spjaty s českou společností, ať už se jednalo o spisovatele (K. Čapek, F. Peroutka), herce a herečky (H. Haas A. Mandlová, O. Scheinpflugová) či politiky (Jan Masaryk). Dvě životní etapy strávil v exilu – nejprve po svém odchodu roku 1939, podruhé po emigraci v únoru 1948, po níž zbytek života strávil v USA. Za oceánem se stal výraznou oporou pro další exulanty a velmi se angažoval v jejich společenství – byl například aktivním členem Společnosti pro vědy a umění. Dokumentární snímek, v němž on sám ožívá ve starých videozáznamech, a v němž na něj vzpomněla řada jeho přátel v emigraci, přibližuje atmosféru nezapomenutelných prvorepublikových let, ale i přátelské prostředí českých emigrantů v USA.

Napište nám