Cesta kolem světa za výsledky staleté misijní činnosti Moravských bratří a za následovníky díla Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí zítra uplyne 350 let.
Režie M. Jiroušková

Kdo by se byl nadál, že snahy Jana Husa a J. A. Komenského o reformu církve budou mít po mnoha staletých nejvíce stoupenců v africké Tanzanii? A že následovníků jejich učení bude po celém světě více než 800 000? To je výsledek misijní činnosti Moravských bratří, jejichž historie se započíná působením Jednoty bratrské v českých zemích. Jan Amos Komenský byl jejím nejvýznamnějším biskupem a vnesl do činnosti skupiny řadu progresivních myšlenek. Během třicetileté války bratrstvo kvůli násilné rekatolizaci ve své vlasti téměř zaniklo. Nucený exil započal působení bratrů v řadě evropských zemí a později i za oceánem. V roce 1727 byla ustanovena Moravská církev vycházející z postulátů Jednoty bratrské a prostřednictvím misií se rozrůstal počet jejích přívrženců. Moravští bratři se stali zakladateli několika měst ve Spojených státech amerických a působili mezi pohanským obyvatelstvem v Karibiku, Jižní Americe, Africe či v Tibetu. V duchu Komenského dědictví rozvíjeli Moravané svůj zájem o školství a vzdělávání, zakládali internáty i nemocnice. V tradiční misionářské práci pokračují v řadě zemí nejenom třetího světa i dnes. V době po pádu minulého režimu, kdy se u nás jen pomalu oživovaly bratrské sbory a myšlenky obou „otců“ nebyly již ideologicky pokřivovány, se filmový štáb vypravil po světě nacházet úctyhodné a stále živé stopy, které Moravští bratři za svou historii zanechali. Navštívíme s ním například starobylé německé církevní středisko, městečko Ochranov, města v Severní Karolině, která vyrostla z původních misionářských osad, zúčastníme se hodů lásky v Holandsku či se vypravíme až do daleké Aljašky za původním obyvatelstvem vyznávajícím bratrskou víru. Stranou však nezůstanou ani bratrské lokality v naší zemi, kterou jako „pravlast“ své víry navštěvují biskupové a věřící z celého světa.

Režie M. Jiroušková

Napište nám