Dokumentární pořad o životních osudech Gerty Kallikové-Figulusové, jejímž přímým předkem byl Jan Amos Komenský.
Režie M. Jiroušková

V dokumentárním portrétu se štáb České televize vypravil až do Los Angeles za paní Gertou Kallikovou-Figulusovou, žijící docela obyčejný život na předměstí velkoměsta. To, co ji činí zejména pro našince výjimečnou je skutečnost, že byla dcerou posledního mužského potomka J. A. Komenského. Oba její rodiče pocházeli z Německa, nicméně otec se stal britským důstojníkem, a díky tomu se Gerta narodila v Jižní Africe. Vystudovala v Československu, ale roku 1947 zemi nadobro opustila. Čekalo jí putování po světě a věčné stěhování, které vytváří jistou paralelu mezi jejími osudy a životními peripetiemi exulanta Komenského. V době natáčení bylo paní Gertě 80 let a žila poklidný život obklopena rodinou svého syna Jana. K odkazu svého předka vždy měla blízký vztah a stejně tak si uchovávala vazby k jeho vlasti, kterou se jí poštěstilo po roce 1989 navštívit.

Režie M. Jiroušková

Napište nám