Začátek na samém konci

Na biblických místech v Izraeli má skoro každý kámen svou historii (1993). Režie I. Rybák

Putování po bliblických místech v Izraeli. V této krajině vlastně tři světová náboženství hledají svá svatá místa. Islám v ní vidí zem předchůdců proroka Mohameda a místo jeho nanebevzetí, křesťané si tu připomínají život Ježíše Krista a v židovském náboženství zase jejich proroci došli sem do země zaslíbené.

Čeští kněží se vydali na cestu do dávné Palestiny a prvním místem, které navštívili, byla Cesarea, obchodní město vybudované Herodem Velikým. Zachovala se tu řada antických památek, od amfiteátru až po akvadukt přivádějící vodu zdaleka. Najdeme tu i nápis připomínající Piláta Pontského. Další zastávkou byl přístav Haifa, kde poutníky dokonce přivítali českou hymnou. Nad městem na hoře Karmel je starobylý klášter, kde v jeskyni se skrýval prorok Eliáš. Výprava pokračuje na horu Blahoslavenství, odkud je vidět rodná vesnice Máří Magdaleny i římské město Tiberias. Dalším navštíveným místem je Kafarnaum, kde byly nalezeny zbytky domu apoštola Petra. Odtud se poutníci vydali na jezero Genezaretské. Po přeplutí přenocovali v Tiberiádě a pokračovali do Jerusaléma. Tady procházeli místy, kde skoro každý kámen má svou historii, prošli okolo Zdi nářků, navštívili Golgotu a potkali jinou skupinu italských poutníků, kteří kráčeli s dřevěným křížem po Via Dolorosa. Z Jeruzaléma cesta pokračovala do Jericha, oázy pod Horou pokušení, a od pevnosti Masada až k Mrtvému moři. Poslední zastavení už bylo v Betlémě, ve starobylém kostele, na místě narození Ježíše Krista.

Stopáž33 minut
Rok výroby 1993
 ST 4:3
ŽánrDokument