Legendární Smetanovo kvarteto přednáší v pražském letohrádku Amerika nejslavnější Dvořákovu komorní kompozici inspirovanou novým kontinentem a českou obcí Spillville ve státě Iowa.
Kamera V. Tůma. Režie L. Váňa.

Smyčcový kvartet F dur zkomponoval Dvořák během letního pobytu v americké obci Spillville (stát Iowa), kde trávil své první prázdniny v době působení na newyorské konzervatoři. Po mnohaměsíčním pobytu v hektické atmosféře velkoměsta se ocitl v prostředí, ve kterém se cítil nejlépe: uprostřed přírody. Vesnice osídlená potomky českých emigrantů mu připomínala atmosféru jeho letního sídla v Čechách (Vysoká u Příbrami) a po dlouhém odloučení byl navíc znovu ve společnosti všech svých dětí, které přijely do Ameriky na prázdniny. Dvořákovo tehdejší rozpoložení nejlépe dokládá jeho výrok z dopisu příteli Jindřichu Geislerovi: „Jsem na vagacích od 3. června zde v české vesnici Spillville a půjdu do New Yorku až v druhé polovici září. Děti šťastně z Evropy přijely a jsme šťastní. Zde se nám velice líbí a já chválabohu pracuji pilně a jsem zdráv a vesel.“

Dny pohody, rodinného štěstí a pohostinnosti starousedlíků daly vzniknout mimořádně radostnému hudebnímu dílu. Celý náčrt kvartetu vznikl v zázračné rychlosti pouhých 72 hodin a partitura byla dílem dvanácti dnů. Na poslední straně náčrtu si Dvořák poznamenal: „Zaplať pán Bůh. Jsem spokojen. Šlo to rychle!“ Premiéra kvartetu se odehrála na Nový rok 1894 v Bostonu v interpretaci Kneiselova kvarteta. Dílo mělo takový úspěch, že Kneiselovo kvarteto jej ještě v témže roce uvedlo na různých místech celkem padesátkrát.

Napište nám