Společné modlitby zástupců církví za úspěšný nadcházející rok z kostela Krista Spasitele v Praze-Barrandově.

Mottem letošní novoroční ekumenické slavnosti bude ze 133. žalmu „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.“ Tématem, které bude prolínat celou slavnost je přátelství.

Napište nám