Vzpomínka na vynikajícího scenáristu a dramatika Františka Pavlíčka, který se stal, kvůli svým postojům, zakázaným autorem.
Připravili J. Neumann a J. Protiva.

V dokumentu "Jako kruhy ve vodě" nebudete sledovat podrobný životopis. Rozhodli jsme se pro několik zastavení v životě a díle dnes již zesnulého dramatika a spisovatele Františka Pavlíčka. Věnujeme pozornost klíčovým časovým úsekům, které poznamenaly celá léta uměleckého a občanského života tohoto umělce. Chtěli jsme postihnout zrání člověka, který prožil nás poválečný vývoj z poloviny v roli angažovaného stranického příslušníka posléze aktivního disidenta. Je to ohlédnutí, které nepostrádá upřímnost a moudrý nadhled.

Napište nám