Otřesné zážitky lidí, kterým chvilková neopatrnost změnila celý život.
Připravil P. Mertl.

K nejvážnějším společenským postižením patří popáleniny ohněm. Estetické poškození těla u dětí ovlivní jejich další vývoj. Odpovědnost za tento stav mají však dospělí. V dokumentu Pavla Mertla vypovídají postižené děti nebo i jejich rodiče - jak k úrazu došlo, jakou léčbu děti prodělaly. Ty nejtěžší případy leží na klinice popáleninové medicíny FN v Praze-Vinohradech. Popálení přináší těžký duševní otřes, některé děti později spáchají i sebevraždu díky necitlivému chování svého okolí. Přesto existují i výjimky, kdy se např. popálená dívka navzdory svému handicapu později provdala, kluk si zase našel své kamarády.

Napište nám