Latexové párty a volný sex v kontrastu se čtyřiceti ubitými ženami denně. Poznejte méně diskutované stránky nejrozsáhlejší země světa.
Láska a sex v Rusku

Na straně jedné prezentace dokonalé rodiny se sedmi dětmi, která je příkladem ostatním v době, kdy jejich domovina trpí demografickou krizí, na straně druhé jedna z nejvyšších rozvodovostí na světě. Na straně jedné tendence k uzavírání církevních sňatků a dodržování zažité hierarchie muže coby nadřazeného Slunce a ženy jako poslušné Luny, na straně druhé všeobecné přiznávání nevěry a bezpočet opuštěných matek s novorozenci. To vše doprovázeno všudypřítomným a státem tolerovaným násilím na ženách, jež se odehrává v duchu přísloví: „Když muž ženu bije, tak ji miluje.“ A v neposlední straně malá, avšak postupně sílící mladá scéna, která by svým otevřeným přístupem k otázkám sexuality ráda změnila nastavení své společnosti. Takové jsou podoby lásky a sexu v Rusku.

Napište nám