Poetický dokument představuje nejzajímavější úseky největší slovenské řeky a přilehlé Podunajské nížiny.
Režie: Braňo Molnár.
Hledám Dunaj

Citlivý filmař a ochránce přírody Braňo Molnár navazuje na předchozí snímek Žijem Dunajom. Opět se neslyšně prochází po štěrkové pláži a naslouchá zvukům vody, která si pohrává s drobnými kamínky. Objevuje čarovná zákoutí ramen řeky a okolních lesů. Snaží se intenzivně pochopit zdejší přírodu se svými specifikami a tam, kde doznala újmy od lidí, věří v její schopnosti znovuzrození.

Režie: Braňo Molnár.

Napište nám