Mezinárodní regaty Kolumbus 1992 se zúčastnila i česká posádka s lodí Carmen.
Připravili: F. D. Skořepa, J. Dobiáš a S. Langr.

Moře sice nemáme, ale to nebránilo čtyřem pražským námořníkům, aby s naší vlajkou na zádi své lodi přepluli oceán a společně s loděmi z celého světa oslavili objevení světa Nového.

O dramatické plavbě maličké plachetnice Carmen do Ameriky a zpět pojednává dokument "Čeští Kolumbové" z roku 1992.

Napište nám