Mistr imaginativních veršů jako inspirace pro české hudební skladatele.

Filharmonie Hradec Králové je bezesporu vynikajícím orchestrem, o tom se lze pravidelně přesvědčit na každém jejich vystoupení. Má velmi nápaditou dramaturgii, která neomílá dokola pouze několik „osvědčených“ děl, což potvrzuje pohled na jejich dramaturgický plán.

Karel Jaromír Erben měl k východním Čechám a k Hradci Králové jasný vztah – narodil se ve východočeském Miletíně a v Hradci Králové studoval na gymnáziu. Tento sběratel lidové poezie proslul především sbírkou Kytice z pověstí národních a ve smyslu názorů bratří Grimmů, s kterými se znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých slovanských mýtů. Setkával se s Karlem Hynkem Máchou a spolupracoval s Františkem Palackým, jehož politickými názory byl trvale ovlivněn.

Koncert, konaný 14. ledna 2021 k 150. výročí úmrtí romantického velikána Karla Jaromíra Erbena, se v Hradci Králové, v rámci koronavirových omezení nakonec konal bez diváků, zato však za přísných bezpečnostních opatření v přítomnosti kamer České televize.

Koncert ukazuje, nakolik byl Erben, tento mistr imaginativních veršů, skvělou inspirací pro české skladatele. V tomto případě pro Antonína Dvořáka, kdy zazněl jeho velkolepý Zlatý kolovrat a pro jednoho z nejlepších v Čechách žijících skladatelů – Juraje Filase, který se nechal pro svou tvorbu inspirovat jednou z Erbenových balad z Kytice. V roce 2018 tak vznikla kantáta pro sóla, sbor a orchestr dle předlohy básně K. J. Erbena Záhořovo lože. Filas je v současnosti profesorem skladby na AMU a skladatel, který sbírá ohlasy a ocenění své tvorby po celém světě.

Napište nám