Televizní inscenace opery.
Zpívají a hrají: E. Haken, J. Jindrák, R. Tuček, R. Jedlička, M. Machotková, K. Berman, M. Švejda, B. Blachut, D. Šounová, R. Radová a další. Hraje Orchestr Národního divadla v Praze, dirigent B. Liška, sbor Národního divadla v Praze, sbormistr M. Malý. Kühnův dětský sbor, sbormistr M. Kühnová. Kamera V. Tůma. Režie K. Jernek.

Nadšené ovace provázely premiéru této druhé nejoblíbenější Dvořákovy opery 9.února 1889 v pražském Národním divadle. V jevištním díle tohoto skladatele se poprvé naplno projevilo jeho kompoziční i dramatické mistrovství. Měl štěstí i na libretistku – Marii Červinkovou-Riegrovou, která dovedla dát svým postavám patřičné charakterové odstíny a zachytit i společenské prostředí a cítění doby, v níž se děj Jakobína odehrává. Dvořáka především zaujala hlavní myšlenka libreta – hudba jako usměrňovatelka života lidí: proto dává vroucí melodie k hudební charakteristice Bohuše z Harasova (vzpomeňme alespoň duet „My cizinou jsme bloudili"), něžnou Bohušovu ženu Julii představuje zejména ukolébavka „Synáčku, můj květe“, jíž se podaří smířit otce se synem, ale především v proslulé serenádě kantora Bendy „Zdráv buď ó pane náš…“ vzdává Dvořák hold české muzikantské tradici našich regenschori a kantorů.

Ve Zlatém fondu České televize toto dílo samozřejmě nechybí, a proto uvádíme inscenaci z roku 1974, v níž se potěšíte s pěveckým i hereckým mistrovstvím Eduarda Hakena jako hraběte Viléma z Harasova, Beno Blachuta v roli kantora Bendy, Karla Bergmana coby intrikánského purkrabího a s řadou dalších znamenitých pěvců tehdejší garnitury opery Národního divadla. Také hudební nastudování dirigenta Bohumíra Lišky bylo vtipné a precizní, stejně tak i režie Karla Jerneka.

Televizní inscenaci Dvořákovy opery Jakobín uvádí Česká televize u příležitosti nedožitých stých narozenin významné osobnosti české opery Eduarda Hakena.

Zpívají a hrají: E. Haken, J. Jindrák, R. Tuček, R. Jedlička, M. Machotková, K. Berman, M. Švejda, B. Blachut, D. Šounová, R. Radová a další. Hraje Orchestr Národního divadla v Praze, dirigent B. Liška, sbor Národního divadla v Praze, sbormistr M. Malý. Kühnův dětský sbor, sbormistr M. Kühnová. Kamera V. Tůma. Režie K. Jernek.

Napište nám