Antropocén - věk člověka

Antropocén - věk člověka

Desetitisícileté období stability na Zemi střídá nová éra ovládaná člověkem. Jaký vliv má lidská činnost na celý zemský ekosystém?