Medailony organizací

    Domov sv. Anežky z Týna nad Vltavou, založený v roce 1999, zaměstnává v integračních dílnách a sociálním podniku dospělé lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Díky podpoře Adventních koncertů plánují vybudovat zahradnický areál a zpracovnu na výpěstky, vznikne tak až 11 nových pracovních míst pro lidi s hendikepem. Patronem je Pavel Karas.

    Hospic Sv. Jiří poskytuje od roku 2014 mobilní hospicovou péči v částech Karlovarského a Plzeňského kraje. Pečoval už o téměř tisíc klientů a zájem o pomoc se neustále zvyšuje. Služby proto rozšíří o dětskou paliativní a perinatální péči. Patronem je Daniel Stach.

    Táborské Centrum Kaňka pomáhá už téměř dvacet let dětem a mladým lidem se zdravotním a kombinovaným postižením. Provozuje denní stacionář a mateřskou a základní školu. Plánují zrekonstruovat a bezbariérově přizpůsobit objekt, ve kterém bude poskytována služba denního stacionáře pro klienty s těžkým kombinovaným postižením. Patronkou je Jana Peroutková.

    Děti, které mají někoho z rodičů ve výkonu trestu, podporuje Mezinárodní vězeňské společenství. Ročně pomůže zhruba čtrnácti stům dětí a rodin, pro které organizuje letní kempy, volnočasový klub, mentorské programy nebo Den s dítětem, kdy dává dětem možnost celodenního setkání s rodičem ve výkonu trestu. Patronkou je Barbora Černošková.