Nejstarší mužský benediktinský klášter a jeho jubileum.
Scénář a režie M. Bobek

Setkali se tu svatý Vojtěch s knížetem Boleslavem a roku 993 byl založen u pramene potoka Brusnice benediktinský mužský klášter. Po tisíci letech oslavil klášter jubileum a připomněl si všechna dramata minulých epoch.

Scénář a režie M. Bobek

Napište nám