Přehlídka živých zázraků přírody z bezprostřední blízkosti.