Naše technické vymoženost jsou často jenom kopiemi dokonalými systémy, které v přírodě fungují bez lidského přičinění.
Člověk jako součást přírody

Příroda a člověk mají spolu velmi zvláštní vztah. Občas trochu podivný. Často oboustranně prospěšný a vzájemně inspirující. V noci, kdy jsou lidé v nevýhodě, protože ve tmě dobře nevidí… se netopýři prohánějí vzduchem, jako za bílého dne. Nepotřebují se spoléhat na zrak. Místo toho používají echolokaci. Techniku založenou na echolokaci umějí využít i lidé. Speciální kamera používá ultrazvukové signály k vytvoření obrazu okolního prostoru. Daniel Smith je nevidomý, ale díky vibracím, jež kamera na základě zachycených zvukových odrazů vysílá do řídítek kola, se může opět věnovat svému koníčku. Jízdě na horském kole. Zdá se to nemožné, ale funguje to!

Napište nám