Vzpomínka na kabaret Červená sedma.

„Pražské kabarety, jichž se na počátku 20. století vyrojilo víc než dost, neměly většinou dobrou úroveň a nedovedly spojovat zábavu s kulturou. Proti tomuto nedobrému stavu revoltovala právě Červená sedma. Sedmičkáři chtěli bavit s vkusem, s vysokými uměleckými nároky, a chtěli odpovídat na problémy života. Mladá skupinka intelektuálů, hledající ztěžka své místo v tehdejším rozbouřeném světě, rázem získala na svou stranu kdekoho z umělecké obce“, napsal o kabaretu renomovaný český teatrolog prof. František Černý.

Červená sedma byl proslulý kabaret v Praze, kterým prošla řada známých českých umělců počátku 20. století. Založil jej Jiří Červený (otec altistky Soni Červené) se svými přáteli v prosinci 1909. Největší slávu tento kabaret zažil v období kolem 1. světové války.

Kolem roku 1916 se profesionalizuje, působí v Rokoku. Od roku 1918 pak v samostatném působišti v hotelu Central v Hybernské ulici (později zde působilo Komorní divadlo, pobočná scéna Městského divadla na Královských Vinohradech). V roce 1919 otevřel kabaret svoji pobočku v Brně a za období od března do prosince 1919, kdy byla pobočka pro nepřílišný zájem diváků uzavřena, se konalo v Brně 75 večerních představení.

V říjnu roku 1921 se kabaret stěhuje do vinárny Obecního domu, ale o rok později zanikl pro nezájem publika. Poslední představení se konalo dne 19. března 1922.

V repertoáru byla směs písní, kupletů i hraných scén. Dá se říci, že tento kabaret předcházel pozdějším divadlům malých forem.

Napište nám