Je až překvapivou mozaikou nejrůznějšího životního prostředí a pestrého zvířecího světa. Rakouský koprodukční dokument

Obrovské jezero. Svět jakoby sám pro sebe. Obrovské jezero Balaton se zrodilo kdysi dávno ve světě vulkánů a doby ledové. Největší vnitrozemské jezero střední Evropy leží v samém srdci Maďarska, na pláních, rozkládajících se východně od Alp. Čerstvá voda do něj přitéká řekou Zala i řadou menších sezónních toků. Těmito vodními cestami proudí do jezera drahocenný náklad. Sem do svých tradičních trdlišť připlouvá nesčetné množství ryb. Husté zdejší vegetace s oblibou využívají volavky a kormoráni; mají jen jednu starost: sesbírat dost materiálu na stavbu hnízd. Vyrůstá tady taková spousta mláďat, že močály přímo překypují životem. Tak jako celé jezero a i jeho nejbližší okolí, které je opravdu plné přírodních krás.

Napište nám