Obsahově se pořad věnuje problematice adaptace na klimatickou změnu a vzdělávání v otázce ochrany vody. Každá reportáž dynamicky představí jedno téma a vysvětlí jeho řešení. Vše moderní technologií, edukativním i zábavným způsobem. Důležitým aspektem je zdůraznění ekonomických výhod změny chování spotřebitelů a také vlastníků pozemků. Jednotlivé náměty vychází ze skutečné současné problematiky a jsou konzultovány s Ministerstvem životního prostředí. Cílem je ukázat všem divákům, jak jednoduše se lze zapojit do péče o své okolí, o svou budoucnost.