Nejproslulejší opus světové oratorní literatury – Mesiáš Georga Friedricha Händela v podání souborů Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse. Záznam koncertu ze Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě.

Soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 byly založeny cembalistou a dirigentem Václavem Luksem v roce 2005. Od roku 2007, kdy se ve Francii proslavili Zelenkovou Missa votiva jsou pravidelnými hosty festivalů a prestižních pořadatelů po celé Evropě, kde vedle stěžejních děl 17. a 18. století představují mezinárodnímu publiku díla českých mistrů, především Jana Dismase Zelenky a Josefa Myslivečka.

V rámci Svatováclavského hudebního festivalu v Ostravě uvedl soubor Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse nejproslulejší opus světové oratorní literatury – Mesiáš Georga Friedricha Händela.

Napište nám