Objevování krás Číny skrze starou školu myšlení Wu Sing, podle které se životní cyklus řídí pěti barvami.