Filmová báseň Miroslava Janka o včelách a lidech.
Všechno dobře dopadne

Režisér Miroslav Janek se ve své filmové básni o včelách a lidech zamýšlí nad tím, v čem pro nás může být včela jako tvor upřednostňující pospolitost a společenství nad vlastními zájmy inspirací a jak se člověk neustále narušující rovnováhu mezi jedincem a společenstvím a přírodou může záhy sám stát ohroženým druhem.

V roce 2019 byly včely na schůzi Královské geografické společnosti v Londýně prohlášeny za nejdůležitější živá stvoření na Zemi. Ty se přitom zároveň podle názoru odborné veřejnosti zařadily na seznam ohrožených druhů.

Hlavní postavou autorského filmu je včela a vedlejší postavou člověk. Film se ptá, zda ještě může všechno dobře dopadnout a jak se člověk může svým chováním podílet na výsledku. Lidská pýcha a chamtivost na straně jedné, nezištnost, pracovitost a smysl pro blaho celku na straně druhé, tedy na straně včel.

Film je inspirován knihou Radomila Hradila Včely a jejich svět, která poukazuje na naši nemocnou mysl a realitu, kterou si sami ve svůj vlastní neprospěch kolem sebe vytváříme.

Napište nám