Koláž vlivů, vyřčených vět, skutků, stop a podob brněnského básníka a prozaika Jana Skácela. Současné kulturní osobnosti se na autora ohlížejí jako na sociální a kulturní fenomén.
Režie: Kateřina Dudová, Michael Jiřinec.

Tvůrci dokumentu se rozhodli přistupovat k Janu Skácelovi jako k subjektu literárně-společenských dějin, jehož role v soukolí režimních a kulturních událostí je neochvějná a často – v dnešní době – až zbožšťována či jinak přikrášlovaná. Ve filmu se pokouší vymezit vůči zažitým představám o Janu Skácelovi – a zároveň interpretacím díla Jana Skácela v minulosti. Interpretují jej sérií vlastních obrazů. Vybrali si cestu hledání, která je postavená na místopisném ohledávání života básníka a na setkáních (v těchto místech) s různými osobnostmi. Jednotlivé obrazy mají vytvářet pomyslnou cestu k Janu Skácelovi, ale zároveň jsou pokaždé křižovatkami. Ať už se budeme nacházet v místech, kde se přírodovědec a spisovatel Jiří Sádlo pokouší zachytit přírodní lásky a květnaté oblíbence básníka (ale zároveň vystihnout Moravu, protože Skácelova poetická scenérie je moravská) nebo v ulici Skácelové – spolu s básníky Petrem Hruškou a Pavlem Kolmačkou, kteří dokážou pojmenovat nepojmenovatelné: vysoké i nízké – tak pokaždé je to přibližování se Skácelovi. Série obrazů byla sestavená jako vypovídající mozaika toho, co z básníka přetrvává.

Režie: Kateřina Dudová, Michael Jiřinec.

Napište nám