Mentální portrét legendární pražské čtvrti očima známých Žižkováků –⁠⁠⁠ od Vladimíra 518 po Luďka Sobotu.
Malé dějiny Žižkova

Film o legendární pražské čtvrti. Bydlení na Žižkově bylo vždy mizerné a specifické. Původně bylo zamýšlené jako levné ubytování pro dělníky z jiných čtvrtí a chudé Židy z právě asanovaného Josefova. Žižkov nikdy příliš nevzkvétal, což završil rok 1970, kdy byla vyhlášena stavební uzávěra. Žižkovská zástavba byla podle činovníků KSČ nedůstojná pro socialistického člověka. V roce 1977 se začalo s demolicemi. Jednalo se o největší pražskou akci, kterou zastavila až revoluce v roce 1989. Poslední domy na Žižkově byly strženy ještě na počátku 90. let. Akce byla synchronizována se stavbou sídliště Jižní město, kam se Žižkované měli přemístit.

Mimo specifickou zástavbu je na Žižkově ještě několik zajímavých prostředí, které jsou ve filmu zahrnuté: Nákladové nádraží Žižkov, protiatomový kryt Bezovka pod Vrchem sv. Kříže, Židovské pece, Žižkovská věž, Junior klub Na Chmelnici, hrob France Kafky. Malé dějiny Žižkova jsou dokumentární film, který se snaží hravou a zábavnou formou vytvořit “mentální portrét místa”. Není to naučný ani vzdělávací film, i když je postavený na faktech a reáliích. Autoři chtějí díky nečekaným asociacím, specifickému výběru dějinných událostí a překvapivým situacím probudit v divákovi imaginaci a hravost.

Důležitým elementem filmu jsou průvodci žižkovskými dějinami, jako je například Tony Ducháček, Vladimír 518, Luděk Sobota a mnoho dalších.

Napište nám