Slavnostní koncert ze Španělského sálu Pražského hradu (1988). Českou filharmonii řídí V. Neumann. Kamera I. Bojanovský. Režie M. Macků

Slovanské tance, (I. a II. řada), op. 46 a op. 72 skladatele Antonína Dvořáka je cyklus hudebních skladeb, vycházející ze základního rysu lidové hudby, jímž jsou taneční formy. Jsou to například sousedská, skočná, furiant, mazurka, odzemek, polonéza, dumka či polka. Ve Dvořákově případě se jedná o výsostné umělecké zpracování melodicko-harmonických a rytmických vzorů hudební kultury slovanských národů. Slovanské tance existují ve dvou typech provedení, orchestrálním a klavírním. Prvně jmenovaná forma tohoto dvoudílného cyklu je opusem, který svou originalitou a pojetím otevřel Dvořákovi dveře do ciziny a tím i zahájil jeho světovou kariéru.

Všech šestnáct tanců uslyšíme v provedení České filharmonie, s dirigentem Václavem Neumannem. Koncert byl natočen ve slavnostním prostředí Španělského sálu Pražského hradu v roce 1989.

Napište nám