Filmový přepis novely Zdeny Salivarové o osudové lásce dvou mladých lidí v padesátých letech.
Hrají: V. Štětková, T. Didunyk, Z. Hadrbolcová, M. Durnová, V. Čech, M. Hazlbauerová, I. Hüttnerová, J. Kodeš, J. Ptáčník a další. Scénář J. Eismann. Kamera J. Špelda. Režie Z. Potužil.

Dne 21. 10. 2008 se dožívá významného životního jubilea spisovatelka Zdena Salivarová. Z její mnohostranné tvůrčí činnosti (autorka, scenáristka, překladatelka, zpěvačka) byla nejvýznamnější účast v nakladatelství SIXTY EIGHT PUBLISHERS, které založila spolu s manželem Josefem Škvoreckým pro vydávání české a slovenské exilové literatury. Po revoluci byla její celoživotní činnost odměněna Řádem bílého lva. Autorskou tvorbu Zdeny Salivarové připomene filmový přepis její novely o velké lásce české dívky a lotyšského chlapce, která však v padesátých letech v totalitních režimech obou zemí nemohla dojít naplnění.

Napište nám