Sváděl heroický boj o národní charakter uměleckého výrazu, ale v zápase o svou lásku žalostně zklamal. Jaký vlastně byl Josef Mánes?

Kdo byl Josef Mánes (1820–1871) a máme si ho představit ve slovanské čamaře jako bojovného Čecha, který se zarputilým výrazem nekompromisního obrozence svírá své válečné nástroje – paletu s barvami a štětec? Takto by jej ráda viděla tradiční národovecká ikonografie 19. a 20. století, ale pravdě se více přibližují jiné obrazy. Třeba ten, v němž vidíme Mánesa jako zanedbaného a zdeptaného člověka, který ze sebe nepříčetně chrlí torza nesrozumitelných vět. Jaký byl vlastně vnitřní svět tohoto geniálního umělce, jenž chvíle šťastné tvorby velmi draze vykupoval v zápase s nejrůznějšími démony i se sebou samým?

Napište nám