Koncert přední rockové skupiny Pražský výběr s hvězdným hostem F. Zappou u příležitosti odchodu sovětských vojsk z Československa v roce 1991.
Kamera M. Dostál. Režie A. Vomáčka.

Po sametové revoluci (1989) byla díky úsilí Michaela Kocába jako předsedy parlamentní komise pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z Československa uzavřena československo-sovětská dohoda o odchodu Sovětské armády. Poslední železniční transport Sovětské armády opustil československé území 21. června 1991. Velitel Střední skupiny vojsk Eduard Vorobjov odletěl z Československa o šest dnů později. Tehdy (24. 6. 1991) se také konal koncert rockové skupiny Pražský výběr v pražském Sportovní hale pod názvem „Adieu C.A.“, na němž účinkoval mj. Frank Zappa (1940-1993). Zazněly písně Čičolína, Zubatá, Improvizace v A dur s F. Zappou, Bláznivý reggae, Pražskej buran, Proč jen já a další.

Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 představovala vojenský vpád vojsk pěti socialistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem (SSSR) na žádost konzervativního křídla Komunistické strany Československa. Krátce po příjezdu tanků byla obsazena většina důležitých měst v tehdejší ČSSR. Na československých letištích přistávala sovětská letadla s další vojenskou technikou. Veřejnost během prvního týdne okupace vyjadřovala silný odpor, který v očích světové veřejnosti zdiskreditoval socialismus sovětského typu. Vojska SSSR zde zůstala až do roku 1991. Tehdy také navštívil Michael Kocáb společně s Alexandrem Dubčekem Sovětský svaz, kde promluvil na plénu Nejvyššího sovětu.

Napište nám