Příběh první velké citové krize mladé zdravotní sestřičky.
Režie: Jaroslav Novotný. Scénář: Helena Benešová. Hrají: Marta Vančurová, Vladimír Menšík, Milena Dvorská, Antonie Hegerlíková a další.

Mladá zdravotní sestra Jenka (M. Vančurová) se na svém oddělení sblíží s hospitalizovanou manželkou ředitele místního hutního podniku Pšeničky (V. Menšík), obdivovaného místními ženami. Paní Pšeničková (M. Dvorská) se vyléčí, ale nadále trpí úzkostmi a utkvělou představou, že umírá. Jenka si tedy vezme na starost i domácí péči a svým prostým, lidským přístupem ji pomáhá krizi překonat. Její pacientka se k ní citově upíná a i pan Pšenička v Jence nachází blízkou bytost a snaží se ji neodbytně získat. Obětavá sestřička proniká hlouběji do jejich komplikovaného vztahu a pod stupňujícím se tlakem obou stran prožívá první skutečně trpkou životní zkušenost.

Napište nám