Záznam hry Ladislava Stroupežnického z Národního divadla v Praze.
Hrají: V. Vejražka, S. Neumann, B. Záhorský, J. Dohnal, V. Matulová, J. Petrovická, V. Švorc, J. Krulišová, J. Pehr, F. Krahulík, B. Navrátil a další. Divadelní úprava a režie V. Vejražka. Kamera E. Landisch. Režie televizního záznamu V. Vejražka a E. Landisch.

Naši furianti, veselohra Ladislava Stroupežnického (jehož 160. výročí narození si 6. ledna připomínáme), je pro činohru totéž jako pro operu Smetanova Prodaná nevěsta. Tehdejší kritice připadala příliš jiná, nezvyklá a s nepochopením ji odmítla. Čas však prověřil její kvality a tak se stala jedním ze základních kamenů zlatého fondu české dramatiky. Každá generace její inscenací dokládá kvalitu a úroveň souboru ve své éře.

Také záznam představení z historické budovy Národního divadla v Praze z roku 1970 v režijním pojetí Vítězslava Vejražky je dokumentem inscenace jedné éry, jedné generace souboru činohry Národního divadla.

Napište nám