Klasická komedie na motivy antické Plautovy předlohy. Překlad V. Šrámek.
Hrají: L. Pešek, F. Kreuzmann, V. Brabec, F. Filipovský, J. Pivec, J. Vojta a další. Kamera E. Landisch. Televizní úprava a režie J. Pleskot.

Klasická komedie na motivy antické Plautovy předlohy. Překlad V. Šrámek.

Napište nám