Petr Haničinec v historickém příběhu ze života Jiřího z Poděbrad, posledního krále z českého rodu.
Režie: Jan Matějovský. Scénář: Miloš Smetana. Hrají: Petr Haničinec, Daniela Kolářová, Václav Postránecký, Zdeněk Buchvaldek a další.

Hra Miloše Smetany zachycuje úsek ze života Jiřího z Poděbrad od korunovace po úmrtí (1458–1471) a vytváří tak portrét pozoruhodného panovníka, jehož jméno zářilo jako symbol české státnosti, jako symbol vítězného vojevůdce a rozvážného státníka; mohutné, složité a rozporuplné osobnosti uprostřed velmi dramatického patnáctého století. Třináct let samostatné vlády chtěl ze všech sil uhájit to, co vybojovalo husitství; chtěl to uhájit i v době a v prostředí, které naopak chtělo s husitstvím zúčtovat. Právě v této napjaté době vznikla Poděbradova myšlenka vytvořit spolek panovníků, kteří by konflikty řešili dohodami a smlouvami, a ne válkou. I jako otec přinesl oběť své milované zemi, když korunu českého krále nepředal svému synovi, ale polskému králi Vladislavovi. Ne nadarmo jej František Palacký nazval „knížetem míru“.

Jiřího z Poděbrad ztvárnil P. Haničinec, jeho druhou ženu Johanu si zahrála D. Kolářová, druhorozeného syna z jeho prvního manželství s Kunhutou ze Šternberka – Viktorína J. Kanyza.

Režie: Jan Matějovský. Scénář: Miloš Smetana. Hrají: Petr Haničinec, Daniela Kolářová, Václav Postránecký, Zdeněk Buchvaldek a další.

Napište nám