Záznam koncertu proslulé pražské skupiny (1991). Kamera V. Holomek. Režie M. Šteindler

Záznam koncertu proslulé pražské skupiny (1991). Kamera V. Holomek. Režie M. Šteindler

Napište nám