Dramatická epizoda ze života Bedřicha Smetany ve Švédsku.
V hlavních rolích G. Ragnerstam, J. Zandén, S. Postlerová, M. Reifová, J. Valšuba, H. Bronett, J. Jurištová, B. Vávra a M. Stropnický. Kamera J. Osten. Scénář a režie H. Abramson. Koprodukční film ČST Praha a SVT 2 Göteborg.

F-E-D-A

Bedřich Smetana ve svých denících nazval léta 1856-1861 "švédskou epizodou". Kus života, který zůstal tak trochu tajenkou. Připomíná ji i název televizního filmu - posloupnost čtyř tónů f-e-d-a - i švédské křestní jméno Fröjda.

Film vznikl ve spolupráci ČST a švédské televize a jeho vznik nebyl náhodný. V roce 1956 vyhlásil švédský král kulturní výročí země a připomněl i 100 let od Smetanova příjezdu do Göteborgu. Tím podtrhl jeho význam pro švédský kulturní a umělecký vývoj v druhé polovině 19. století. Tehdy se tam poprvé na výstavách shromáždily cenné sbírky Smetanova muzea v Praze zároveň s tamními památkami na Smetanu, zachovanými v muzeích i rodinách a kolekce soukromých dopisů zejména s Fröjdou Benedeckovou spolu s výběrem ze Smetanových deníků. Tak se otevřela cesta ke vzájemné spolupráci badatelů, která vyústila ve stálou spolupráci obou měst. Zachoval se i Smetanův portrét od malíře Geskela Salomana, který pak v podstatě určil televizní podobu Bedřicha Smetany, masku a kostým. Z podnětu režiséra Hanse Abramsona vznikl v roce 1986 projekt zachytit toto Smetanovo životní období v uměleckém dokumentu. Vydáte se tedy s námi do původních interiérů a společenských sálů v Göteborgu, do zámečku Näsö a samozřejmě i do Prahy. Bude tak odkryta i ta část Smetanova života, která byla u nás po dlouhou dobu opomíjena.

Napište nám