Oldřich Vízner a Zdeněk Žák v příběhu dvou kabaretních komiků v době okupace (1991)

V čase, kdy si připomínáme 79 let od vypuknutí dosud největšího a nejničivějšího válečného střetnutí v dějinách lidstva – 2. světové války, uvádíme příběh dvou kabaretních komiků, jenž staví do popředí otázku svědomí ve složité dějinné situaci…

Kabaretní divadlo za protektorátu bylo sice pro politickou satiru a její tvůrce žhavá inspirace, ale zároveň třaskavá půda. Dva herci – Jéňa (Z. Žák) a Přemek (O. Vízner), věční rivalové, mají rozdílný názor na to, co hrát v této přetěžké době. Zatímco Jéňa se divadla vzdává, protože v něm už nevidí smysl, Přemysl na scéně zůstává a satiru dokonce ještě přiostřuje. Zpočátku se veze na vlně diváckého úspěchu. Brzy ale zjistí, že balancuje na velmi tenkém ledě. V okamžiku, kdy si ho německý zastupitel pozve na pohovor, začíná jiná hra, v níž jde nejen o charakter, ale i o život…

Napište nám