Zdeněk Štěpánek v titulní roli televizní adaptace klasické hry M. Gorkého

Starý, bohatý, nerudný, svérázný a v mnohém nekompromisní muž umírá na nevyléčitelnou chorobu a ví o tom. Jeho rodina, to je nemilovaná, měšťanskými způsoby oplývající manželka, živočišná panská-milenka, přímočará, ale starcova oblíbená nemanželská dcera Šura a emočně strnulá, neupřímná dcera a její muž. Kromě milenky a Šury, které jediné mají starce rády, všichni čekají jen na dědictví, intrikují a pomlouvají. Ani Šura není žádné neviňátko, ale její bezprostřední a nezáludná povaha starce dokáže potěšit, narozdíl od nepřátelských příbuzných. Gorký tu zobrazil svět předrevolučního Ruska s důrazem na zachycení ruské povahy s jejími různorodými typy – měšťanskou paničkou, pokryteckou abatyší a popem, jurodivým léčitelem, a především nejednoznačným hrdinou, který svým robustním způsobem působí místy i sympaticky pro svou opravdovost…

Hra Maxima Gorkého z roku 1932 Jegor Bulyčov v televizní dramatizaci z roku 1968 se na obrazovkách nikdy nereprízovala, ale je pozoruhodná především skvělým hereckým výkonem představitele titulní role Zdeňka Štěpánka.

Napište nám