Dramatická epizoda ze života českého filologa a historika Josefa Dobrovského, vedoucí osobnosti národního obrození.
Režie: Vladimír Kavčiak. Scénář: Přemysl Veverka. Hrají: Jiří Hromada, Vladimír Dlouhý, Josef Langmiler, Jiří Holý a další.

Výchozí látkou pro životopisnou hru byl spor kolem spisu „Pražský zlomek z evangelia sv. Marka“, v němž mladý Dobrovský vyvrátil dlouholeté dogma a získal řadu nepřátel ve vysokých církevních kruzích. Zápletka je fiktivní. Dobrovský (J. Hromada) náhodně potkává zmučeného muže, Jáchyma (F. Husák), který se drastickými způsoby očišťuje z obvinění z kacířství. Je předmětem psychického i fyzického nátlaku pátera Bochořáka (J. Holý). Ten nenávidí Dobrovského pro jeho pokrokové vědecké smýšlení a chce ho zničit. Dobrovský se díky svému příteli, knězi Krejzovi (V. Dlouhý) ubrání, a naopak dokáže Bochořákovi obohacování na chudých a zbídačelých lidech. Sám se očistí a pomůže i dívce Kláře (Z. Adamovská), která byla další z Bochořákových obětí. Může se znovu věnovat bohemistickým a slavistickým studiím, jimiž tolik obohatil českou literaturu.

Režie: Vladimír Kavčiak. Scénář: Přemysl Veverka. Hrají: Jiří Hromada, Vladimír Dlouhý, Josef Langmiler, Jiří Holý a další.

Napište nám