Osudy Albrechta z Valdštejna a jeho lancknechtů i markytánek za třicetileté války, jak je vypráví historická hra Oldřicha Daňka. Jednu z proslulých inscenací Národního divadla nastudoval režisér Miroslav Macháček.
Hrají: J. Hlaváčová, J. Březinová, B. Holišová, M. Hornyš, J. Somr, J. Kemr, V. Postránecký, P. Kostka, J. Čáp, B. Navrátil, B. Čáp, O. Vlček a další. Kamera J. Špelda. Režie tv záznamu V. Polesný

Hra vyšla ze soutěže ke stému výročí Národního divadla. Premiéru měla v prosinci 1980 a stala se mimořádnou uměleckou událostí.

Námět pro své drama čerpal autor O. Daněk z dějů třicetileté války, války o ovládnutí Evropy. Významnou roli tu hraje známý vojevůdce a feudál té doby Albrecht z Valdštejna. Nejenom vynikající vojevůdce, ale i ekonom, člověk, který si z války dokázal udělat výnosný obchod. Téma obchodníka s válkou, který hodnoty nevytváří, ale ničí je, se v modifikované podobě objevuje i u ostatních postav. Valdštejn je sice důležitou postavou hry, ale rozhodně ne hlavní, protože autor tu pracuje metodou jakéhosi „skupinového portrétu“, snaží se zachytit jednotlivé třídy a skupiny lidí té doby, které se na válce podílely. K nim patří především žoldnéři a markytánky, lidé v nejnižším postavení. Jsou jejími obětmi, ale i nástroji, i je válka živí, musejí si tedy řešit svou míru odpovědnosti na ní. Procházejí bojišti celé Evropy a s každým zabitým umírá i kousek člověka v nich, až si jednoho dne uvědomí, že ve světě žoldnéřů námezdních vztahů a boje o bohatství nemůže být spravedlivých válek, a hledají cestu aktivního odporu, cestu, jak „zabít válku“. Jsou to ti nejchudší a nejprostší, ztratili všechno, jen srdce a svědomí jim ještě úplně neumřelo.

Vévodkyně valdštejnských vojsk je také příběhem o lásce uprostřed válečných událostí, a také příběhem o divadle – o skupině herců, kteří zvou diváky ke společnému rozpomínání na věci, jež jsou uloženy v odvěké paměti lidstva bez ohledu na konkrétní prožitek jednotlivce – a takovou věcí je i odpor života proti smrti, člověka proti válce. Proto také všechny historické postavy hraje stejná skupina herců. Ale nejen hraje, také komentuje, hodnotí jejich myšlenky a činy, posuzuje je s historickou zkušeností dějinného vývoje člověka naší doby.

Záznam byl pořízen roku 1985 a zachytil skvělé herecké výkony J. Hlaváčové, J. Kemra, V. Postráneckého, J. Somra a dalších tehdejších stálic hereckého souboru Národního divadla. Titul uvádíme jako připomínku tvorby scenáristy a dramatika Oldřicha Daňka, od jehož narození uplyne 16. ledna 90 let.

Hrají: J. Hlaváčová, J. Březinová, B. Holišová, M. Hornyš, J. Somr, J. Kemr, V. Postránecký, P. Kostka, J. Čáp, B. Navrátil, B. Čáp, O. Vlček a další. Kamera J. Špelda. Režie tv záznamu V. Polesný

Napište nám