Dokument k 150. výročí narození Adolfa Loose v Brně připomene dílo a pohnutý životní příběh jednoho z nejvýraznějších a nejradikálnějších architektů všech dob

Adolf Loos byl architektem, designérem a provokativním intelektuálem, který zásadně přispěl k vzestupu modernismu. Byl – a stále zůstává – jedním z nejdůležitějších přímluvců za racionalitu v architektuře, jehož můžeme směle označit za praotce moderní architektury a designu. Dokumentární film k 150. výročí jeho narození v Brně představí jedinečnost tvorby, vzniknuvší na pozadí Loosových snad spíše společenských než uměnovědných teorií. Jeho odpor k ornamentalitě byl jednak estetický, současně ale bezmála ideologický – ornament se pro něj stal symbolem zmaru a zatuchlosti, skrývající se za okázalou slupkou Vídně s jejími operami, pentličkami a knedlíčky. Ostatně právě pentličky na rakousko-uherské uniformě jej rozčilovaly do té míry, že si navrhl vlastní vojenskou uniformu, v níž narukoval do první světové války.

Poprvé na sebe upozornil v roce 1909 návrhem dnešního Looshausu naproti Hofburgu, kde sídlil císař Franz Josef I. Ten byl stavbou tak znechucen, že nechal zakrýt okna na straně, která sousedila s domem, aby „ohyzdnou“ budovu neměl na očích. Dnes je dům považován za klíčové dílo vídeňské moderny. Ač i jeho další, dnes tolik populární tvorba typicky vzbuzovala odpor a kontroverze, v Rakousku i Čechách Loos naštěstí zanechal výraznou stopu.

Vedle pozoruhodné cesty Loosovy tvorby a jejích ohlasů dokument sleduje i linii jeho komplikovaného osobního života. Ta divákům představí bohémský svět první poloviny 20. století i Loosovy drastické životní zvraty a probublávající temnější rysy jeho osobnosti – které v roce 1928 vyústily až v odsouzení za zneužívání dětí.

Napište nám