Ladislav Frej v příběhu o plavbě mořeplavce Fernanda Megallena s cílem objevit nové cesty do Tichého oceánu.
Režie: Vladimír Kavčiak. Scénář: Petr Zikmund. Hrají: Karel Bělohradský, Otakar Brousek, Jan Čenský, Ladislav Frej a další.

Příběh o Magellanově plavbě s cílem objevení nové cesty do Tichého oceánu začíná v Seville v roce 1519. Magellan (L. Frej) sám ví, že to bude velmi nebezpečná cesta, protože mapa, kterou vlastní, je založena pouze na hypotézách. S tímto faktem však neseznámí velitele ostatních lodí. Jeho situace je ztížena i tím, že on sám, Portugalec, velí španělským důstojníkům. V průběhu času mezi nimi narůstají tragické rozpory. Důstojníci brzy pochopí, že plují do neznáma a chystají vzpouru. Konfrontace sil pro Magellana skončí vítězstvím, ale samotná vzpoura je potlačena s nebývalou krutostí. Magellanova touha objevit novou cestu se po nevýslovných útrapách podaří, obeplul celý svět a podal empirický důkaz, že země je kulatá, ale cena byla vysoká...

Napište nám