Televizní hra o jednom z nejpozoruhodnějších postav české i světové hudby přelomu 18. a 19. století, jenž byl nejen skladatelem a skvělým hudebníkem, ale i významným hudebním teoretikem a pedagogem, A. Rejchovi (1977). Hrají: E. Cupák, V. Fabianová, V. Voska, M. Růžek, J. Adamíra, J. Vinklář, M. Málková, A. Vránová, O. Sklenčka, K. Houska, N. Konvalinková a další. Scénář J. Bouček a O. Šotolová. Kamera V. Opletal. Režie M. Valová

Životopisná hra je věnována českému skladateli a hudebnímu pedagogovi Antonínu Rejchovi (1770–1836), od jehož narození letos uběhlo 250 let. Jeho život a dílo v 18. a 19. století jsou úzce spjaty s prostředím Paříže. Jako mladý odešel nejdřív do Bonnu a Hamburku, ve Vídni studoval u Haydna a od roku 1808 působil trvale v Paříži. Stal se učitelem významných skladatelů své doby, H. Berlioze, Ch. Gounoda, F. Liszta a dalších. Rejchovo dědictví vysoko přesáhlo hranice rodné země, zanechal významnou stopu ve vývoji světové hudby.

Hra je postavena na několika epizodách z jeho života a tvorby, které podávají svědectví o tvůrčím zápasu tohoto Čecha bez domova a věčného cizince ve zdánlivé pohostinné Paříži. Jeho složitý vztah k matce (V. Fabianová), počátky ve Francii, pedagogické úspěchy i intriky kolem uvedení jeho opery Natalie, přijetí za člena Francouzské akademie věd a umění.

Hlavní roli ztvárnil Eduard Cupák.

Napište nám