Životní příběh jedné z prvních signatářek a později i mluvčích Charty 77.
Režie: Ivana Pauerová.
Věčný úsměv Dany Němcové

Portrét představuje osobnost přední představitelky českého disentu Dany Němcové (*14. 1. 1939 – †11. 4. 2023), jež jako spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných odvážně hájila lidská práva a v tomto poslání neúnavně pokračovala i po roce 1989. Film odkrývá dramatický životní příběh této neokázalé, skromné, ale nesmírně zásadové ženy. Je zároveň dramatickým portrétem doby, kdy samotná kritika režimu a obrana nespravedlivě pronásledovaných byla trestána vězením i stálou pozorností tajné státní bezpečnosti. Příběh odráží i přelomovou dobu po sametové revoluci, kdy Dana Němcová krátce vstoupila do politiky aktivně v roli poslankyně ve Federálním shromáždění anebo kdy v reakci na válku v bývalé Jugoslávii u nás založila poradnu pro uprchlíky a ve filmu se také po mnoha letech s některými z těch, kterým pomohla, znovu setkala.

Režie: Ivana Pauerová.

Napište nám