Kultovní komedií Ypsilonky podle N. Erdmana s Oldřichem Kaiserem v titulní roli připomínáme dnešní 85. narozeniny jejího režiséra Jana Schmida.
Dále hrají: L. Termerová, J. Kretschmerová, J. Schmitzer, J. Synková, J. Lábus, V. Kratina, M. Dejdar aj. Překlad J. Zábrana. Úprava Z. Hořínek. Kamera J. Špelda. Televizní režie J. Věrčák.

Nikolaj Erdman (1900–1970) byl známým ruským dramatikem a autorem filmových scénářů (Mrazík, Celý svět se směje). Jeho hra Sebevrah vznikla pro divadlo V. Mejercholda ve 30. letech minulého století. Představuje přímou návaznost mezi satirou Gogolova typu a novodobým absurdním divadlem. V roce 1989 zaznamenala tehdejší Československá televize adaptaci textu – představení Sebevrah tak, jak jej nezapomenutelně zpracovali tvůrci divadla Ypsilonka.

Hlavní postava Podsekalnikov (O. Kaiser) je z Chlestakovova rodu. Není schopen se zařadit po bok revolucionářů, ale s představiteli nepovského období nechce také mít nic společného. Jeho domnělý pokus o sebevraždu je zneužit všemi politickými i společenskými skupinami té doby, jejichž příslušníci nutí hlavního hrdinu, aby se zastřelil ve prospěch jejich zájmů...

Titul uvádíme u příležitosti 85. narozenin režiséra, publicisty, scenáristy a také zakladatele divadla Ypsilon Jana Schmida (14. 6. 1936).

Napište nám