Strhující oratorium Antonína Rejchy pro sóla, sbor a orchestr v podání Filharmonie Brno a dirigenta Dennis Russell Daviese.

Velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text balady Gottfrieda Augusta Bürgera představuje příspěvek ke 250. výročí narození českého skladatele, pražského rodáka a ve své době vlivného pedagoga a teoretika působícího ve Vídni i Paříži Antonína Rejchy (1770–1836). V době beethovenovských oslav, v roce 2020, jde o nevšední počin, s Beethovenem ovšem úzce související (Rejcha byl jeho vrstevníkem a také přítelem). Strhující, avšak prakticky neznámé Rejchovo monumentální celovečerní oratorium pro sóla, sbor a orchestr zkomponované ve Vídni 1805–6 na text Bürgerovy balady (námětově totožné s erbenovskými motivy Svatební košile), bylo ve své době díky odvážnému námětu vídeňskou cenzurou zakázáno, a to navzdory Beethovenovu doporučení k jeho provedení. Dílo přináší hudebně a dramaticky přesvědčivé vyjádření baladického děje, Lenořiny vášnivosti i jejího dojemného žalu stejně jako Vilémovy vášnivé ničící síly. Vynikající hudební zážitek slibuje rovněž obsazení v čele s Martinou Jankovou – soprán (Lenora), kterou doplní sólisté Pavla Vykopalová – soprán (Matka), Wojciech Parchem – tenor (Vypravěč), Jiří Brückler – baryton (Vilém), Český filharmonický sbor Brno pod vedením sbormistra Petra Fialy a Filharmonii Brno pod taktovkou šéfdirigent Dennis Russell Davies.

Napište nám