Martin Růžek a Oldřich Kaiser v dramatickém příběhu o posledních dnech života velkého panovníka.
Režie: Evžen Němec. Scénář: Jiří Šotola. Hrají: Martin Růžek, Ota Sklenčka, František Němec, Vladimír Šmeral a další.

Hra Jiřího Šotoly je dramatem posledních dnů života římského císaře a krále českého Karla IV.. Není jen historickou rekonstrukcí, s velkou básnickou nadsázkou vypovídá o životě, lidských a politických postojích tohoto významného panovníka. Do Prahy v roce 1378 již potřetí přijíždí papežův legát, protože se očekává úmrtí Karla IV.. Končí jedna velká a slavná éra českých a evropských dějin. Karel IV., hrdý na to, z jaké bídy povznesl svou milovanou českou zemi ke světovému významu a kráse, trne hrůzou z jejího pokoření po vlastním odchodu…

Titulní roli důstojného a hrdého panovníka s autoritou ztělesnil Martin Růžek, nejistého a nesebevědomého králova syna Václava IV. hrál mladý Oldřich Kaiser.

Režie: Evžen Němec. Scénář: Jiří Šotola. Hrají: Martin Růžek, Ota Sklenčka, František Němec, Vladimír Šmeral a další.

Napište nám