Labyrint světa a ráj srdce

Labyrint světa a ráj srdce

Animovaná cesta poutníka J. A. Komenského. Stěžejní dílo jednoho z nejvýznamnějších českých myslitelů podané hravou a zábavnou formou.