Kuře s aktovkou

Česká televize společně s Nadací rozvoje občanské společnosti zahajuje ve středu 12. srpna mimořádnou charitativní sbírku na pomoc znevýhodněným školákům s názvem Kuře s aktovkou. Lidé mohou až do neděle 6. září přispět dětem z ohrožených rodin na doučování, osobní asistenci nebo třeba na školní pomůcky. Kampaň se koná v rámci projektu Pomozte dětem, jenž během dvaadvacetileté existence pomohl více než dvěma stům tisícům dětem částkou přesahující čtvrt miliardy korun.

Kuře s aktovkou

Kuře s aktovkou

Jednu z nejpostiženějších skupin v průběhu letošní krize představovaly děti, které ze dne na den nemohly do škol. Aby jim Česká televize nastalou situaci usnadnila, spustila unikátní projekt UčíTelka postavený na myšlence skutečné vyučovací hodiny, edukativní pořady Škola doma a Odpoledka nebo vzdělávací web ČT edu.

Řada školáků žijících v nesnadných rodinných, sociálních i ekonomických podmínkách se přesto do vzdálené výuky nemohla plnohodnotně zapojit a návrat do školních lavic, stejně jako do kolektivu, pro ně bude náročnější než pro ostatní. Česká televize proto společně s NROS právě pro ně spouští charitativní sbírku Kuře s aktovkou, jejíž výtěžek poputuje na financování doučování, zájmových kroužků, osobní asistence či školních pomůcek.

Školáky ze znevýhodněného prostředí můžete podpořit zasláním jednorázové DMS v hodnotě 30, 60 nebo 90 korun (DMS KURE 30, 60 nebo 90) na telefonní číslo 87 777. Sbírku lze podpořit také zasláním peněz přímo na účet 95 95 95 95 95/0600 s variabilním symbolem 2020 nebo darováním online na webové stránce www.darujme.cz/kure.

Více informací o sbírce najdete na stránkách Nadace rozvoje občanské společnosti.